Контрактура Дюпюитрена - Липофилинг- Петах А.В. Гришай С.Е.